All Marker(Trasa doporučená )Okolo Kroměříže


Hodnocení trasy

hodnoceno:

Parametry trasy: activebikersfamily

Náročnost
Délka 16 km
   

Seznam akcí na této trase

Přihlašte se na váš Facebook účet a přidejte nám na naši stránku Východní Morava tip na vaši cyklo trasu.

Průběh trasy:

Kroměříž – Barbořina – Hradisko – Bezměrov – elektrárna Na Strži – Kroměříž

Charakteristika:

Vyjíždíme od vstupu do Květné zahrady v Kroměříži po ulici Gen. Svobody severozápadním směrem, projedeme ulicí Koperníkova a odbočíme vlevo na Lutopecny. V centru obce se na křižovatce dáme druhou odbočkou vpravo a asfaltovou silničkou dojedeme k zemědělskému družstvu v Měrůtkách. Odbočíme vpravo, nadjedeme dálnici a sjíždíme do Hradiska. Tady projedeme kolem kostela, na první křižovatce se dáme vlevo a dostaneme se na cyklostezku vedoucí do Bezměrova.

Na začátku cyklostezky si můžeme odpočinout na místě bývalého pravěkého hradiště s informační tabulí a lavičkami postavenými symbolicky do kruhu. Po příjezdu do Bezměrova se dáme vpravo k železniční stanici, překročíme říčku Haná a dojedeme k řece Moravě na rozcestí Bezměrovský most. Odtud pokračujeme vpravo po zelené tur. značce a po proudu Moravy na rozcestí Miňůvský most.

Můžeme přejet na druhý břeh řeky a podívat se k přírodní památce Rameno Moravy s typickou vegetací stojatých vod a lužního lesa. Nachází se tady jediná přirozená lokalita stulíku žlutého na Kroměřížsku, můžeme pozorovat život různých druhů žab, pravidelně zde loví ledňáček a objevuje se tady i bobr.

Z rozcestí pokračujeme dál po modré turistické značce, která nás kolem vodní elektrárny Na Strži a zahrádkářských osad dovede zpět do Kroměříže, na Sněmovní náměstí k Arcibiskupskému zámku.