Značená cyklotrasa Otrokovice - Zlín- Vizovice(Trasa č. 471 (KČT) )Značená cyklotrasa Otrokovice - Zlín- Vizovice


Hodnocení trasy

hodnoceno:

Parametry trasy: activefamily

Seznam akcí na této trase

Přihlašte se na váš Facebook účet a přidejte nám na naši stránku Východní Morava tip na vaši cyklo trasu.

Průběh trasy

Otrokovice - Zlín-Malenovice - Zlín-Louky - Zlín-Prštné - Zlín-Čepkov - Zlín-Bartošova čtvrť - Zlín-Příluky - Zlín-Lužkovice - Želechovice nad Dřevnicí - Lípa - Zádveřice - Vizovice

Trasa z Otrokovic do Zlína vede údolím řeky Dřevnice po nově vybudované cyklostezce většinou  podél řeky. Podél trasy jsou vybudovány přístřešky a odpočivadla pro cyklisty. Ze Zlína je do Vizovic vedena vesměs po místních komunikacích a silnicích nižších třích.

Trasa začíná v Otrokovicích u přístaviště (u lávky přes Moravu), směřuje k řece Dřevnici a proti proudu k mostu a kruhovému objezdu.

V Otrokovicích na kruhovém objezdu je trasa řádně vyznačena
 

Po krátkém úseku po místní komunikaci je na vedena na cyklostezku, která po levém břehu řeky vede až do Zlína - Prštného. Ve Zlíně-Prštném trasa ostře odbočuje vlevo, projíždí místní částí a pokračuje stezkou po ulici Cyklistická a U Stadionu ke křižovatce s ulicí Mladcovská. 

 

Odtud ulicí Výletní na Čepkov, kde po Benešově nábřeží vede krátce po levém břehu k dalšímu mostu, kde trasa přechází na Fügnerovo nábřeží na pravý břeh a je vedena po cyklostezce  k soutoku vodních toků Dřevnice a Januštice (zde je možnost odbočení na trasu č. 5067 do Kostelce, Zoo Zlín-Lešná a Lukova) a ke Krajské nemocnici T. Bati.

Ve Zlíně u Januštice lze odbočit do ZOO a Lukova.
Foto: Cyklo Zlín

 

Zde se opět přejíždí most na levý břeh a přes sídliště Bartošova čtvrť trasa směřuje do Příluku. Ve Zlíně místní části Příluky cyklostezka pokračuje podél řeky Dřevnice do Lužkovic, a dále do Lípy. Z Lípy pokračujete po málo frekventované silnici přes Zádveřice do Vizovic. Ve Vizovicích lze navštívit areál likérky R. Jelínek, kde najdete vyhlášené muzeum slivovice. Pokračovat můžete do centra města, kde najdete honosný zámek ze 17. století. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme (i za cenu krátkodobého vedení kola) u areálu likérky R. Jelínek odbočit na zeleně značenou pěší naučnou stezku "Vizovické prameny", která kolem železniční trati vede k železniční stanici Vizovice a k příjezdu do centra Vizovic využít místní komunikaci.

Distellery Land Vizovice, R. Jelínek
 

Ve Vizovicích lze z bezpečnostních důvodů doporučit (i za cenu krátkodobého vedení kola)  u areálu R. Jelínek odbočit na pěší naučnou  stezku "Vizovické prameny", která kolem železniční trati vede k železniční stanici Vizovice a k přijezdu do centra Vizovic využít místní komunikaci.

Zámek Vizovice